Skip to main content

PRIVACY

Your privacy, our concern!

Discotheek Millennium hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. In deze privacy statement leggen we u zorgvuldig uit hoe we uw gegevens verzamelen en met welke doeleinden.

Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u dan ook van harte aan om dit zorgvuldig door te nemen.

Privacybeleid

Wie verzamelt uw informatie?

Alle persoonsgegevens worden verzameld door:

Patrick Sales BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze Privacy Statement genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

GDPR

Wij werken volledig volgens de Europese GDPR richtlijnen.

GDPR Millennium

Welke gegevens worden verzameld?

Discotheek Millennium verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, adres, woonplaats, geslacht, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboorteplaats, foto, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw gebruik van sociale media en contact met Discotheek Millennium.
 • E-mailvoorkeuren, open- en klikgedrag van e-newsletters, voorkeuren en interesses kenbaar gemaakt via onze website en sociale media.
 • Interactieve gegevens, zoals vb. welke pagina’s uw voorkeur dragen op onze website.
 • Beeldmateriaal: tijdens evenementen in Discotheek Millennium worden er foto’s genomen en/of filmpjes gemaakt. Deze worden gepubliceerd op onze website en/of Facebook-pagina. Bij bezwaren tegen een bepaald beeldmateriaal van uw persoon, kan u ons een e-mail sturen hiervoor. Deze worden verwijderd door een externe firma en hiervoor worden kosten aangerekend! Na betaling wordt het desbetreffende beeldmateriaal binnen de 7 werkdagen verwijderd.
 • Leden die jarig zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een feestje opgestuurd per post. U kan bij aankoop of update van uw lidkaart steeds doorgeven of al dan niet post wenst te ontvangen.

Wij verwerken uw gegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van gerechtvaardigd belang.

Dit bestaat eruit dat wij onze klanten betere aanbiedingen kunnen doen als we beschikken over uw persoonlijke voorkeuren. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden op grond van wettelijke plicht. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken:

 • Klantenbestand:
  • Bij het betreden van Discotheek Millennium, vragen wij u om een lidkaart aan te maken. Hiervoor maken we gebruik van uw persoonsgegevens, om elke lidkaart te koppelen aan uw eigen persoon.
  • Via onze website kan u allerhande arrangementen aanvragen (vb. een VIP-ruimte). Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden met onder andere uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat er op die manier verder gecommuniceerd kan worden.
  • o   U kan zich ook aanmelden op onze nieuwsbrief. Hiervoor vragen we u om uw e-mailadres door te geven, zodat we de nieuwsbrief aan u kunnen bezorgen. Ook via sociale media is het soms noodzakelijk om uw persoonlijk profiel aan ons door te geven (vb. bij wedstrijden die we doen op onze sociale media).
 • Indien u interesse hebt in een job bij Discotheek Millennium, kan u solliciteren via onze website. Hiervoor dient u e-mailadres en telefoonnummer in te vullen, zodat wij op deze manier verder met u kunnen communiceren.

  Zodra u wordt uitgenodigd voor een gesprek, vragen wij u verdere gegevens (adres, geboortedatum,…). Deze worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen. Indien u effectief in dienst wordt genomen, gebruiken wij deze gegevens om u contractueel in orde te brengen bij diverse overheidsdiensten.
 • Verbeteren van onze website en sociale media en onze dienstverlening naar u toe.
 • Het informeren over interessante acties en aanbiedingen via verschillende communicatiekanalen.
 • Het identificeren van personen in geval van calamiteiten.

Om dit te verwezenlijken, analyseren wij de beschikbare gegevens om zo de meest relevante doelgroepen, acties en aanbiedingen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Discotheek Millennium verzamelt ook gegevens van leveranciers en zakenrelaties.

Cookiebeleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw huidig of een later bezoek aan onze website. Cookies laten het toe om het gebruik van onze website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Voor het plaatsen van cookies vragen wij uw toestemming vooraleer deze te plaatsen. U kan uw toestemming hiervoor geven door op de relevante knop in de cookiebanner te klikken. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat door uw browserinstellingen aan te passen.

Camerabewaking

Er zijn camera’s geplaatst in onze discotheek en het bijhorende parkeerterrein.

Deze zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en hebben als doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en tevens ondersteuning te bieden bij calamiteiten.

We maken de aanwezigheid van camera’s ook duidelijk kenbaar aan u bij betreding van onze infrastructuur. De camerabeelden worden maximum 1 maand bewaard, tenzij anders voorgeschreven door wettelijke instanties of in geval van gegronde reden (vb. op vraag van de politie

Wie ontvangt uw informatie?

In eerste instantie dienen uw persoonsgegevens enkel voor doeleinden die Discotheek Millennium vooropstelt (vb. nieuwsbrieven). Discotheek Millennium deelt uw persoonlijke gegevens niet met derde partijen, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. In dat geval worden uw gegevens enkel gebruikt zoals voorgeschreven. Er is geen sprake van verkoop van persoonlijke gegevens aan derde partijen.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden bijgehouden op een beveiligde server. Enkel vaste personeelsleden van Discotheek Millennium hebben toegang tot deze gegevens, en dit enkel wanneer hun job dit vereist.

Fysieke documenten worden bewaard in een afgesloten bureel.

Ter bescherming van minderjarigen, houden wij geen gegevens bij van personen onder de 16 jaar.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Discotheek Millennium bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor dat bepaalde doeleinde en zolang nodig om u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd uit ons bestand.

Bij elk bezoek aan Discotheek Millennium, zullen we u vragen om gegevens te laten updaten.

Wat zijn uw rechten?

U als gebruiker van onze sociale media en website en als bezoeker van onze discotheek, heeft ten allen tijde het recht tot inzage van uw gegevens.

Indien u bepaalde gegevens wil aanpassen of verwijderen, kan u dit ook ten allen tijde. Ook mag u steeds vragen om volledig uit ons gegevensbestand gewist te worden.

Wanneer u denkt dat wij uw gegevens toch onrechtmatig gebruiken, heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de daartoe bevoegde Privacy Commissie.

Indien u in het verleden reeds akkoord gegaan bent met het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken, mag u op elk moment uw toestemming weer intrekken. U mag ook ten allen tijde de verwerking van uw gegevens beperken, hetzij tijdelijk of permanent.

Verzoek tot inzage kan u indienen via e-mail. Wij trachten hier telkens binnen de 2 weken op te reageren.

Heeft u nog extra vragen?

Indien onze Privacy Statement niet geheel duidelijk is voor u, kan u ons ten allen tijde contacteren.

 • Patrick Sales BV
  Attn. Gwendoline Bosmans
  Trommelstraat 9
  2223 Schriek
  0475 79 17 03
  info@discotheek-millennium.be

We behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op onze website: www.discotheek-millennium.be.

Update

Privacy Statement Patrick Sales BVBA – Versie 03.05 – Laatste update: 13 februari 2022

Privacy